20170625

Zánik svobody? Jsi magor? Ne, nejsem, potichu a plíživě, uvidíte.

Tlampač U.

Souboj ideí, pohledů na svět, souboj pocitů správna, souboj pohlaví a dalo by se dále promýšlet čeho všeho že je to souboj.

Korektnost jako standard chování mezi lidmi a původně opravný prostředek, už z titulu toho slova, byla opět zneužita stupidními lidmi, povedlo se docílit efektu - naprosto nesmyslné veřejné debaty. Tedy přesněji řečeno, dokud se debatovalo bez emocí a respektovala se svoboda jednání těch či oněch a dokud se nezačaly odlišné názorové proudy stavět za toho či onu, byla to ještě debata, nyní je to již kampaň.

Pan Bernard má pravdu, tuší to co tušíme všichni, stojíme na počátku nové krize, krize a ohrožení až možného zániku svobody. 
Všeobecné lidské svobody, které jsme snad z vůle Boží dosáhli pádem totalitárních systémů ve vyspělé části světa.
Bylo to krásné období, žel trvalo jen dvě dekády.

Krize neboli křižovatka, významná, rozhoduje se kudy půjdeme dál, není to na nikom jiném než na nás. 
Jestliže se rozhodneme za svobodu rvát a potlačíme vznik nové totality (nejzhoubnější totality v dějinách lidstva - poměrně dávno popsané a předpovězené), může býti na světě dobře, alespoň v té zmiňované vyspělé části planety. 

Sázím ovšem na to, že my tu výzvu uchopíme příliš pozdě a se Zlem, sofistikovaným a vysoce inteligentním a personifikovaným Zlem, souboj prohrajeme.