20170706

#DagmarHochova

Žena s osobitým stylem, pevným světonázorem a pohotovou spouští. 
Viděti a býti hotov svůj vid zachytit všas a správně - to je umění.