20150913

Zákaz slepice

Text: úhoř Zdeněk Řehoř (z Řeky). Motto Když pálíš voheň, trávu vypaluješ, tak hlavně neuhoř! 

Jsem nadšen, konečně se mění vodní svět, třem úhořským neziskovkám, Úhoř v Tísni, Amnesty Úhořnational a Eel Rights Watch se ve spolupráci s Organizací spojených úhořů podařilo zákonem zcela zakázat české slovo/termín slepice. 
Mohlo by se zdát, že jde o zbytečné zaplevelování úhoří legislativy, protože slepice v Sargasovém moři nežijí a ani nemají s rybami nic společného. 
Co se ovšem celá staletí bezdůvodně opomíjelo je fakt, že hrabavé kurky žijí podél většiny českých vodních toků a vodních ploch, ve kterých my úhoři ploveme.
Navíc se prokázalo, že termín slepice je hojně nadužíván a zneužíván k hanlivému oslovování a titulování i lidskými bytostmi, tzv. lidmi.


V odůvodnění tohoto legislativního kroku se píše:

Slepice je nekorektní hanlivé označení hrabavého ptactva, potažmo lidských bytostí tzv. žen. 

Pokud tak oslovíme/nazveme samici kura domácího, snižujeme verbálně i psanou formou její inteligenci, pošlapáváme její kuří důstojnost a významně stěžujeme její společenské postavení. 

Pokud tímto termínem oslovíme/nazveme samici lidské bytosti, tzv. ženu, snižujeme verbálně i psanou formou její inteligenci, pošlapáváme její důstojnost a významně stěžujeme její společenské postavení.¨

Pokud tímto termínem oslovíme/nazveme nevidomou samici kura domácího nebo nevidomou samici lidské bytosti, snižujeme verbálně i psanou formou její inteligenci, pošlapáváme její důstojnost a významně stěžujeme její společenské postavení, navíc můžeme tuto uvést v omyl, nelze s určitostí rozpoznat, zdali jde o nekorektní a hanlivý genderově zabarvený termín nebo nekorektní a hanlivé označení pro její zdravotní hendikep, tzv. zrakovou nevidomost, případně obojí.