20170923

Ano, Komárek


Hnutí ANO vděčíme za mnohé. Třeba za odhalení skutečné osobnosti pana Martina Komárka. Tak pitomej nikdo bejt nemůže, říkali jsme si. 
A vidíš...  


PS Komárkův otec Valtr byl kdysi pojem, skutečná celebrita, říkalo se: ZA KOMÁRKA KORUNA JAK MARKA. 
Komárek st. mimo jiné radil na Kubě bájnému Che Guevarovi - asi jak na to, aby nikdy nefungovalo komunistické hospodářství, a sehrál nemalou roli v přerodu z bolševismu do parlamentní demokracie v Česku. 
Postavil a vedl tým prognostiků, z nichž hnedle dva jeho členové se stali prezidenty naší republiky (Prognostické ústavy vznikaly v socialistickém bloku na rozkaz šéfa KGB Andropova) a v období po převratu 17. 11. 1989 dokonce figuroval v horních patrech politiky a v řízení státu.