20170902

Má máslo? Nemá máslo, má dotace!

Univerzál

V celé RVHP Evropské unii se potýkáme s nedostatkem některých druhů zboží nebo s jejich vyšší cenou, teď nás zlobí to zpropadené máslo.

A dopad to má i na naši zemi a nemalý.
Soudruzi, v příští pětiletce bychom s tím měli něco udělat! 
Ano soudruhu, poskytneme producentům mléka dotace na zvýšení výroby smetany a máslo bude!
Máš pravdu soudruhu, zavedeme opatření, naši pracující přece mají právo na máslo, na máslo dobré, kvalitní a levné.
A jak jsme řekli, tak uděláme, kdo je pro?
Všichni přítomní jsou pro, hlasování se nezdržel nikdo, Miluško, zapište to.
Tak soudruzi.