20180129

THE JAM Running On The Spot


I was hoping we'd make real progress
But it seems we have lost the power
Any tiny step of advancement
Is like a raindrop falling into the ocean

We're running on the spot always have, always will?
We're just the next generation of the emotionally crippled

Though we keep piling up the building blocks
The structure never seems to get any higher
Because we keep kicking out the foundations

And stand useless while our lives fall down
I believe in life and I believe in love
But the world in which I live in
Keeps trying to prove me wrong

Out in the pastures we call society
You can't see further than the bottom of your glass
Only young but easily shocked
You get all violent when the boat gets rocked

Just like sheep little lambs into the slaughter
Don't fully grasp what exactly is wrong
Truth is you never cared still
You get all violent when the boat gets rocked

Intelligence should be our first weapon
And stop reveling in rejection
And follow yourselves, not some aging drain brain
Whose quite content to go on feeding you garbage

We're running on the spot always have, always will?
We're just the next generation of the emotionally crippled
#TheJAM

20180125

Agitace (pozor, tohle je nekampaň)

Tomáš Masaryk byl lidem vzýván coby president osvoboditel. 
Současná hlava státu si plně zaslouží přídomek SPASITEL.  
4 způsoby, jak může prezident zastavit příval uprchlíků (G.cz)


Pozn. Kdo si plete pojmy humanitární uprchlík a ekonomický migrant, ten je státní maturant. 

20180120

O statečném zbrojnoši - česká lidová

Vy tuhle skvělou písničku určitě oceníte! 
Olivie Žižková (příjmení ji zavazuje, určitě složila i slavnou songofku Ktož jsú boží bojovníci) doufám dostane lano od Šlágr TV. 
PS Děckám v mateřských školách a na prvním stupni ZŠ - těm povinně do osnov, naučit se a zpívat pětkrát denně proti kašli. 

Kdyby tak se tady tohle dělalo, to by se to poslouchalo

         Kdyby se v Česku dělala pop crossover muzika alespoň takhle.
                                            Jenže to ne, to z rádia pořád slyšíš ty vyčpělé lyže z Číny.